Konkurrencebetingelser

ALT PÅ SPIL konkurrence hos Dansk Supermarked A/S

KONKURRENCEBETINGELSER

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

I. Generelt

 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Dansk Supermarkeds ALT PÅ SPIL loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”) arrangeret af Dansk Supermarked med forretningssted på

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Dansk Supermarked A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

 

Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Dansk Supermarkeds ALT PÅ SPIL kampagne. Konkurrencen løber fra fredag den 18. maj 2018 til og med søndag d. 1. juli 2018 (“Konkurrenceperioden”). Der udloddes i alt 28 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit VII af dette dokument.

 

 1. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på dsfodboldstjerner.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål. Betingelser for loyalitetskampagnen kan findes på dsfodboldstjerner.dk.

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Dansk Supermarked A/S og F. Salling A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence.
 3. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen i konkurrenceperioden skal Deltageren svarer rigtigt på et spørgsmål.
 2. Det er kun muligt at deltage i perioden fra den 18.05.2018 kl. 00:00 til den 01.07.2018 kl. 23:59:59.
 3. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 01.07.2018 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.
 4. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

VII. Præmier

 1. Konkurrencen har 28 præmier i alt
 • 7 x ”Klar til kamp pakke” – værdi kr. 489 kr.

Bezzerwizzer 59 kr.

Ansigtsmaling 49 kr.

Yatzy 49 kr.

Klaphænder 15 kr.

Briller 25 kr.

Kappe (flag) 35 kr.

LED balloner 39 kr.

DBU klaphat 179 kr.

DBU Drikkedunk 39 kr.

 

 • 7 x Select Brilliant Super fodbold (str. 5) – værdi 1000 kr.

 

 • 7 x Toms Gigant Guld Barre 40 stk. – værdi 420 kr.

 

 • 7 x “Toms pakke” – værdi 350 kr.

Toms badehåndklæde 75kr.

Toms Husk Hyggen paraply 100kr.

Toms Galle og Jessen skoletaske 175kr.

 1. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.
 2. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Dansk Supermarked A/S.

VIII. Udvælgelse af vindere

 1. Der udtrækkes 4 vindere hver uge, de første vindere trækkes i uge 21 og de sidste vindere trækkes i uge 27.
 2. Vinderne trækkes vilkårligt, blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via e-mail inden for 2 uger efter præmieudtrækningen, og offentliggøres samtidig på www.dsfodboldstjerner.dk. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder.
 3. Der findes 28 vindere.

I tilfælde af, ALT PÅ SPIL kampagnen forlænges efter 28. juni, vil sidste vinder stadig blive trukket 2. juli

IX. Persondata

 1. Se detaljer om persondata og opbevaring af disse her

X . Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 2. Bilka, føtex og Salling forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka, føtex eller Salling.
 3. Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn